Bezpieczny sylwester – jak obchodzić się z fajerwerkami?

Co roku w noc sylwestrową dochodzi do licznych poparzeń, zranień czy szkód mienia a nawet  wypadków śmiertelnych. Najczęściej zdarzają się obrażenia spowodowane nieumiejętnym ,,obchodzeniem”  się z fajerwerkami,  nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa lub korzystania z materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z niepewnych źródeł lub uszkodzonych.

Najczęstszymi obrażeniami są:

 • Oparzenia,
 • Skaleczenia,
 • Urazy oczu,
 • Urazy głowy,
 • Uszkodzenie słuchu,
 • Urazy rąk.

Pojęcie materiałów pirotechnicznych zostało zdefiniowane w art. 3 pt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( Dz. U. NR 117 poz. 1007).
Zgodnie z nią przez materiały pirotechniczne należy rozumieć:
,,[…]jedną z odmian materiałów wybuchowych, będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym.[…]”

Ustawa definiuje również wyrób pirotechniczny:
,,[…]każdy wyrób zawierający materiały pirotechniczne, które są jedną z odmian materiałów wybuchowych, będące materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania ciepła, światła, dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej.[…]”
Wyrób pirotechniczny rozumiemy więc jako gotowy produkt, powstały z materiałów pirotechnicznych.
Petardy, wyrzutnie, fontanny, zimne ognie, rakiety, rzymskie ognie– to wszystko co kupujemy w formie gotowych produktów to właśnie wyroby pirotechniczne czyli popularne fajerwerki.

Policja co roku apeluje o rozważność, funkcjonariusze przypominają, że fajerwerki i petardy zanim zostaną przez nas odpalone muszą zostać sprawdzone, czy nie uległy uszkodzeniu, a także zapoznać się z instrukcją obsługi. My także przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

 1. Kupuj fajerwerki i petardy tylko od sprawdzonych źródeł.
 2. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
 3. Wypuszczaj je tylko na zewnątrz w otwartej przestrzeni. Pod żadnym pozorem nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych!
 4. Nie odpalaj fajerwerków i petard w rękach.
 5. Nie wbijaj fajerwerków i petard w ziemię.
 6. Po ich odpaleniu odsuń się na bezpieczną odległość.
 7. Nie wrzucaj/nie odpalaj fajerwerków w miejscach, w których jest dużo osób i zwierząt.
 8. Nie używaj ich pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

A co robić w przypadku, kiedy nie udało się zachować należytej ostrożności i doszło do wypadku?  Przedstawiamy podstawowe zasady pierwszej pomocy przy fajerwerkach:

 1. Upewnij się, że nie grozi Ci bezpośrednie niebezpieczeństwo, jeżeli nadal takie ryzyko istnieje przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce, wtedy możesz przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy,
 2. Jeżeli nie jesteś sam, rozdziel obowiązki, np. „Zadzwoń na 112!”, ,,Przynieś koc!”, ,,Zabierz dzieci!”,
 3. Oceń obrażenia ofiary,
 4. Wezwij pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy,
 5. Jeżeli osobie poszkodowanej palą się włosy i/lub ubranie należy zgasić je zarzucając na poszkodowanego koc lub turlając ją po ziemi.
 6. Jeżeli do skóry przykleił się materiał pochodzący z wyrobów pirotechnicznych pod żadnym pozorem nie odklejaj go!
 7. Jeżeli na poparzonych kończynach znajduje się biżuteria należy ściągnąć ją jak najszybciej.
 8. Sprawdź czy ofiara nie ma objawów wstrząsu – czy nie jest blada, ma spoconą skórę głowy, przyspieszone tętno, nie ma problemów z porozumiewaniem się.
 9. Poparzonych miejsc nie wolno polewać alkoholem. Jeżeli poparzenia są rozległe, można owinąć je czystym, lekko zwilżonym ręcznikiem.

Zachęcamy do spędzenia nocy sylwestrowej z rozwagą, dbając o zdrowie swoje oraz swoich bliskich.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/kppsp-pultusk/sylwester-20202021—zasady-bezpieczenstwa-obostrzenia-i-ograniczenia

Dz. U. NR 117 poz. 1007

https://zycie.hellozdrowie.pl/fajerwerki-oparzenia-pierwsza-pomoc/

https://twojezdrowie.rmf24.pl/porady/news-pierwsza-pomoc-po-poparzeniu-fajerwerkami,nId,2754414#crp_state=1

Komentowanie jest wyłączone