Co nam mówi BMI?

46977314_sNadwaga i otyłość stają się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym Polaków. Jednym z najpopularniejszych wskaźników pozwalających ocenić, czy nasza waga jest prawidłowa, jest BMI (ang. Body Mass Index). Co kryje się za tym skrótem i jak go interpretować?

Czym jest BMI?

BMI to najpowszechniej  stosowany w medycynie i epidemiologii wskaźnik, pozwalający rozpoznać i  ocenić  stopień  otyłości. BMI to inaczej waga podzielona przez wzrost podniesiony do kwadratu. Warto pamiętać, że za pomocą BMI nie możemy wprost obliczyć zawartości tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Istnieją jednak badania, które ukazują korelację pomiędzy BMI, a bardziej zaawansowanymi metodami oceny poziomu tkanki tłuszczowej w ciele. Co więcej, wysokość wskaźnika BMI okazuje się być również mocno powiązana z ryzykiem wystąpienia wielu chorób metabolicznych. Przy czym niewątpliwie ogromnymi zaletami BMI jest to, jak w prosty i niedrogi sposób pozwala określić czy nasza waga jest prawidłowa.

Jak obliczyć BMI?

Wskaźnik BMI jest obliczany według tej samej formuły zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

BMI = waga (kg) / [wzrost (m)]2

Warto pamiętać, że aby poprawnie podstawić nasze wymiary do wzoru, musimy przeliczyć centymetry, w których z reguły podawany jest wzrost, na metry. Niby banalna zamiana polegająca na przesunięciu przecinka o 2 miejsca do tyłu, a jednak często to ten mały błąd potrafi skomplikować nam obliczenia.

Przykład: waga = 65 kg, wzrost = 170 cm (1.70 m)

Obliczenia: 65 ÷ (1.70)2 = 24.98

Nie chce ci się liczyć „na piechotę”? Skorzystaj z przygotowanego przez nas kalkulatora online.

Jak interpretować BMI?

Obliczenia, obliczeniami, ale jak tak właściwie powinno się interpretować wskaźnik BMI? Po pierwsze i najważniejsze, pomimo, że BMI obliczamy w ten sam sposób dla dorosłych, jak i dla dzieci, nie można interpretować wyników w tych grupach w ten sam sposób. Jako że zawartość tkanki tłuszczowej u dzieci i nastolatków jest inna u dziewczynek, a inna u chłopców, a rozkład ten zmienia się z wiekiem się, wartość BMI u dzieci i młodzieży poniżej 18 r. ż. powinna być interpretowana na podstawie tak zwanych siatek centylowych.  Siatki te znaleźć można na stronie Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.

U dorosłych osób interpretacja BMI jest niezależna od płci i wieku i przedstawia się następująco:

BMI poniżej 18,5 – niedowaga

BMI 18,5-25 – prawidłowa waga

BMI 25-30 – nadwaga

BMI 30-35 – otyłość I stopnia

BMI 35-40 – otyłość II stopnia

BMI powyżej 40 – otyłość III stopnia

Jak interpretować BMI u wysportowanych osób?

Często zdarza się, że wartość BMI u osób aktywnych fizycznie i wysportowanych wskazuje na nadwagę, a nawet otyłość. Dzieje się tak za sprawą większej zawartości tkanki mięśniowej, a nie, jak wśród osób z nadwagą lub otyłych – tkanki tłuszczowej. Jak już wcześniej wspominaliśmy, wskaźnik BMI sam w sobie nie jest w stanie określić dokładnie zawartości tkanki tłuszczowej i przeanalizować składu ciała. Osoby zaniepokojone podwyższoną wartością BMI powinny zgłosić się do specjalisty, który za pomocą innych, bardziej specjalistycznych pomiarów (np. metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA)).


Źródła:

Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E., Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 4, 2013

World Health Organisation, BMI Classification, http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html

Centers for Disease Control and Prevention, Assesing your weight, http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/index.html

Źródło ilustracji: http://pl.123rf.com/

 

Komentowanie jest wyłączone