Dlaczego warto szczepić się przeciwko grypie w dobie pandemii COVID-19?

Sezon jesienno-zimowy sprzyja licznym infekcjom. Jedną z ostrych chorób zakaźnych, której szczyt zachorowań przypada na okres od stycznia do marca, jest grypa.

W sezonie grypowym (2019/2020) w Polsce zachorowało aż 3 769 480 osób, z czego 16 684 wymagało hospitalizacji, a 64 zmarło wskutek powikłań pogrypowych.

Zbiegający się sezon grypowy i pandemia COVID-19 stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia ale również dla nas samych. Eksperci są zgodni – w tym roku szczepienie przeciw grypie należy potraktować priorytetowo, tym bardziej, że objawy obu chorób są dosyć podobne co z kolei może utrudniać ich różnicowanie i wdrożenie skutecznego leczenia.

Naukowcy wskazują, że szczepienie przeciw grypie powinno wspierać naszą ogólną odporność i może stanowić barierę ochroną przed zakażeniem innymi wirusami oddechowymi jakim jest m.in. SARS-CoV-2.

Na stronie Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Jerzy Duszyński i prof. dr hab. Lidia Brydak wyjaśniają jakie znaczenie dla naszego organizmu ma wykonanie szczepienia przeciw grypie w dobie obecnej pandemii COVID-19:

„Należy mieć świadomość, że wirus grypy wnikając do naszego układu oddechowego powoduje uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, a tym samym otwiera drogę innym patogenom (wirusom lub bakteriom). To tak, jakbyśmy zamknęli mieszkanie, ale klucz zostawili w zamku dla złodzieja, czyli dla patogenu. Można domniemywać, że z kolei wniknięcie wirusa SARS-CoV-2 do organizmu uczyni naszą podatność na grypę większą. Jest to jeszcze jeden powód do tego, aby zaszczepić się właśnie teraz przeciwko grypie.”

Coraz częściej przedmiotem badań naukowych jest temat koinfekcji* grypy i COVID-19. W jednym z nich, w którym analizowano rodzaje patogenów występujących u pacjentów z COVID-19, najczęściej występującymi były wirusy grupy: wirus grypy A – 60% badanych, wirus grypy B – 53% badanych.

Przypadki koinfekcji odnotowano m.in. u pacjentów w Chinach i Iranie. Koinfekcje te charakteryzowały się ciężkim przebiegiem, licznymi wielonarządowymi powikłaniami czy zgonami. Występowanie koinfekcji SARS-CoV-2 i grypy jest szczególnie niebezpieczne dla osób obciążonych chorobami przewlekłymi, otyłych, osób starszych i mieszkańców placówek opieki długoterminowej (DPS, ZOL). Wśród osób, u których zdiagnozowano koinfekcję SARS-CoV-2 i grypy częściej występowały powikłania takie jakie ostre uszkodzenie nerek czy ostre uszkodzenie serca w porównaniu z osobami bez koinfekcji (zakażonych wirusem SARS-CoV-2).

Szczepienie przeciwko grypie ma kluczowe znaczenie dla grup wysokiego ryzyka w celu zmniejszenia możliwości zakażenia grypą i współzakażenia SARS-CoV-2, dylematów diagnostycznych i niewłaściwego postępowania w zakresie leczenia przeciwwirusowego oraz kontroli zakażeń.

Mimo, iż szczepionka przeciwko grypie nie ma bezpośredniego wpływu na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 to z całą pewnością może zapobiec ciężkim powikłaniom grypy i hospitalizacjom. Dzięki odciążeniu systemu opieki zdrowotnej, placówki lecznicze w większym stopniu będą mogły udzielać kompleksowej pomocy osobom chorym na COVID-19.

*jednoczasowe zakażenia dwoma lub więcej czynnikami chorobotwórczymi

Bibliografia:

  1. Konala V. M. (2020). Co-infection with Influenza A and COVID-19.
  2. Hashemi S.A. i wsp. (2020). Co‐infection with COVID‐19 and influenza A virus in two died patients with acute respiratory syndrome, Bojnurd, Iran.
  3. Simin Ma i wsp. (2020). Clinical characteristics of critically ill patients co-infected with SARS-CoV-2 and the influenza virus in Wuhan, China.
  4. Skowronski D.M. i wsp. (2020). Influenza Vaccine Does Not Increase the Risk of Coronavirus or Other Noninfluenza Respiratory Viruses: Retrospective Analysis From Canada, 2010–2011 to 2016–2017.
  5. http://opzg.pl/
  6. https://www.politykazdrowotna.com/56802,szczepienie-na-grype-moze-pomoc-w-walce-z-koronawirusem
  7. https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2910-koronawirus-a-wirus-grypy

Komentowanie jest wyłączone