Jak zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat smartfony weszły do codziennego życia, na stałe zmieniając pejzaż społeczny. Smartfony stały się podstawowym elementem wyposażenia uczniów, co wiąże się z szeregiem wyzwań, szans i ryzyk.

Telefony, tablety, inteligentne zegarki pomagają, ułatwiają życie, ale także rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Rosnąca liczba ludzi zapatrzonych w ekrany oraz kierowców, którzy również nie mogą oderwać wzroku od wyświetlacza smartfonów, stanowi realne niebezpieczeństwo dla wszystkich wokół, łącznie z ofiarami cyfrowego nałogu.

Głównym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest edukacja, która powinna zaczynać się już na etapie wczesnoszkolnym i obejmować zwracanie uwagi i zachęcanie do przestrzegania przepisów, koncentracji, obserwacji, nawiązania kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca oraz  wzajemnego szacunku i życzliwości na drodze.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń używania smartfonów w ruchu drogowym i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem odpowiednio przygotowali dziecko do bezpiecznego poruszania się po drodze.

Apelujemy też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze – szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci i młodzież.

Nowe przepisy ruchu drogowego mówią o bezwzględnym zakazie używania smartfonów i telefonów komórkowych “w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych” (art. 14 pkt 8). Złamanie nowych przepisów ruchu drogowego grozi mandatami w wysokości od 50 do 100 zł. Warto  zauważyć, że zmiana przepisów nie została wprowadzona po to, aby utrudnić pieszym życie, ale aby je ratować! Bądźmy rozważni!

Komentowanie jest wyłączone