Pływanie – aktywność dla każdego

Umiejętność pływania towarzyszy człowiekowi od zawsze. Dowodzą tego rysunki z Asyrii, Libii i Egiptu sprzed 4000 lat p.n.e. Nic więc dziwnego, że niejako mamy ją we krwi. Obecnie, pływanie jest to jedna z najchętniej podejmowanych aktywności wodnych i jedna z najzdrowszych i najbezpieczniejszych form rekreacji. Te formę aktywności podejmują dzieci, osoby dorosłe i te w wieku podeszłym. Dlaczego pływanie jest formą aktywności dobrą dla każdego?

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciało zanurzone w wodzie podlega korzystnemu działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Im większe jest ciało zanurzone w wodzie, tym większe ciśnienie jest na niego wywierane. Zarówno układ krwionośny jak i oddechowy zostaje pobudzony do pracy. Po pierwsze ucisk hydrostatyczny powoduje plastyczne odkształcenie ciała i przesuwanie się krwi w kierunku serca. Po drugie, w związku z wywieranym na ciało ciśnieniem, także wykonywanie wdechów wymaga od nas większej pracy – w większym stopniu niż na lądzie angażujemy mięśnie oddechowe co z kolei przekłada się na ich wzmocnienie. Dzięki podejmowanemu w wodzie wysiłkowi wzrasta również pojemność płuc. Podsumowując – wszystkie komórki naszego ciała są lepiej ukrwione i dotlenione.

Siły wyporu wody

Na ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa skierowana ku górze siła wyporu, której wartość równa jest ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy (lub gazu). Brzmi znajomo? Tak, to prawo Archimedesa. Innymi prostszymi słowy możemy powiedzieć, że w wodzie jesteśmy lżejsi ponieważ ciężar naszego ciała jest mniejszy od ciężaru wody, który go wypiera. Korzystna na tym przede wszystkim nasz układ ruchu, który zostaje odciążony. Czy wiecie, że w wodzie odczuwany przez nas ciężar ciała jest nawet 10-krotnie mniejszy niż w rzeczywistości?

Siły oporu wody   

Na nasze ciało oddziałują również siły oporu wody. Opór jaki stawia woda podczas ruchu, angażuje całe ciało do pracy siłowej, jednocześnie je masując. Efektem treningu w takich warunków jest wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych, poprawa wydolności organizmu i zwiększenie sprawności. To co siłownie mamy zaliczoną? 😉

Temperatura wody

Nie bez znaczenia dla naszego zdrowia pozostaje również oddziaływanie temperatury wody. Jak wskazują badania, przebywanie w wodzie o niższych temperaturach hartuje organizm. Chłodna woda wpływa na zmniejszenie częstotliwości skurczów serca i jego pojemność minutową. Wskutek zwężenia naczyń krwionośnych skóry oraz przekrwienia mięśni poprawie ulega krążenie obwodowe. Z kolei przebywanie w ciepłej wodzie może łagodzić odczucia bólowe.

To jak, z kim widzimy się na fali? 😉

Zdjęcie: www.pixabay.com

Źródła:

Skarżyński M. Pływanie – historia, style, sport i rekreacja. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, s. 158-160.

Pęczak-Graczyk A. i wsp. (2017). Pływanie jako czynnik zdrowia [w:] Napierała M., Skaliy A. red. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Uniwersytet Ekonomiczny w Bydgoszczy, s. 102-109.

https://www.runnersworld.com/uk/training/cross-training/a34275326/swimming-for-weight-loss/

Informacja prasowa 29.01.2019 r.: Kotlarski M. Zajęcia na basenie. Dlaczego warto je polubić? Carolina Medical Center Grupa Luxmed.

Komentowanie jest wyłączone