Zdrowie to nie tylko prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów ciała, odpowiednia waga i kondycja fizyczna. To także poczucie komfortu i wewnętrznego spokoju. Już w X wieku Avicenna dostrzegł, że zdrowie fizyczne i stan psychiczny człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego też warto pamiętać o tym, że aby być zdrowym trzeba zadbać nie tylko o ciało ale i o duszę.

Jak to zrobić, o czym pamiętać, na co zwrócić uwagę? Trudno zmierzyć poczucie szczęścia, ale w tym miejscu chcemy omówić te zagadnienia, które mają bezpośredni wpływ na nasz dobrostan psychiczny.

  • 14 września 2015

    Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko rozwijało się książkowo. Poza rozwojem fizycznym i intelektualnym, niezwykle ważną umiejętnością, która wykształca się u dziecka w pierwszych latach życia, jest mowa. To, jak nasze dziecko będzie sobie radziło z komunikacją werbalną w przyszłości, zależy od nawyków i umiejętności wypracowanych w dzieciństwie. Warto zatem… (ZOBACZ WIĘCEJ)

    0 komentarzy
  • 10 września 2015

    Myśląc o anoreksji w wyobraźni przywołujemy obraz nastolatki obsesyjnie ograniczającej pożywienie i dążącej do skrajnie niskiej wagi. Rzeczywiście, to dorastające kobiety najczęściej ulegają presji posiadania nienagannej sylwetki, a najwięcej z nich mieści się w przedziale wiekowym od 15 do 19 roku życia. Nie wierzmy jednak utartym przekonaniom – anorexia nervosa… (ZOBACZ WIĘCEJ)

    0 komentarzy

Komentowanie jest wyłączone