Szczepienia ochronne w Polsce

Szczepienia ochronne odgrywają ogromną rolę w ograniczaniu rozwoju chorób zakaźnych i łagodzeniu ich skutków. Jest to temat szczególnie istotny dla rodziców dzieci, jako że to w pierwszych miesiącach i latach życia podawana jest większość szczepionek. W poniższym artykule przedstawiamy obowiązujący Program Szczepień Ochronnych w Polsce. Znajdziecie tu Państwo odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania: czy szczepienia są bezpieczne, kiedy i na co szczepić dziecko, oraz czym różnią się szczepienia obowiązkowe od zalecanych.

Szczepienia ochronne w Polsce, realizowane są w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych (tzw. Kalendarz szczepień), który co roku zostaje aktualizowany i ogłoszony w formie komunikatu przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w Dzienniku Urzędowym Ministra właściwego ds. Zdrowia.

W dokumencie uregulowane są kwestie dotyczące wieku oraz zakresu wykonywania szczepień ochronnych.

Program Szczepień Ochronnych zawiera informacje na temat szczepień:

 • OBOWIĄZKOWYCH – to szczepienia nieodpłatne, finansowane ze środków publicznych;

Obowiązek szczepień wynika z dążenia do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem. Wysoki poziom wyszczepialności, powyżej 90%, pozwala zahamować krążenie drobnoustroju, a także chroni przed zachorowaniem osoby, które z jakichkolwiek powodów nie zostały zaszczepione.

Obecnie do szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko

 • gruźlicy,
 • błonicy,
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B),
 • Haemophilus influenzae typu B (Hib).

 • ZALECANYCH – to szczepienia odpłatne, które nie są finansowane ze środków publicznych, mające na celu rozszerzenie zakresu ochrony dziecka. Szczepionki zalecane, są dostępne w punktach szczepień oraz w aptekach.

Umieszczenie szczepienia ochronnego w grupie szczepień obowiązkowych bądź zalecanych, następuje przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej, po dokonaniu analizy takich czynników jak: częstość występowania choroby, jej ciężkość, konsekwencje zachorowania, powikłania po przebytej chorobie, a także względy ekonomiczne. Należy mieć na uwadze, że zarówno szczepienia obowiązkowe jak i zalecane, są bezpieczne i skuteczne.

Aktualny kalendarz szczepień

kalendarz szczepien

Obowiązek wykonania szczepień u dzieci spoczywa na rodzicach (opiekunach). Zaniechanie szczepienia u dziecka, u którego nie występują przeciwskazania do szczepień, to narażenie jego zdrowia. Niezaszczepione dziecko jest bardziej podatne na choroby zakaźne oraz związane z nimi powikłania.

Źródła:

1. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Poz. 72.

2. Dr med. Mrukowicz J., lek Starczyńska-Kazubska. Kalendarz szczepień. Medycyna Praktyczna – Pediatria [http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=52627 (dostęp.27.11.2014)]

3. Ministerstwo Zdrowia. Sczepienia obowiązkowe. Dok. elekt. [http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/szczepienia-obowiazkowe; dostęp: 01.12.2014 r.]

Komentowanie jest wyłączone