Zmiany w kalendarzu szczepień ochronnych.

Program Szczepień Ochronnych (PSO), szerzej znany jako kalendarz szczepień ochronnych, realizowanych w Polsce jest co roku aktualizowany i udostępniany w formie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. W roku 2017 nastąpiła duża zmiana, gdyż do listy szczepień obowiązkowych dołączyło szczepienie przeciwko PNEUMOKOKOM!

Dotąd szczepienie to znajdowało się na liście szczepień zalecanych, rodzice decydując się na wykonanie go musieli za nie zapłacić. Jedynie niewielka grupa dzieci, u których występowało zwiększone ryzyko zakażenia otrzymywała szczepienie bezpłatnie w ramach szczepień obowiązkowych. Od roku 2017 sytuacja diametralnie się zmienia. Szczepieniem przeciwko pneumokokom od 1 stycznia zostają objęte wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.. W związku z tym, iż szczepienie to zostało wpisane na listę szczepień obowiązkowych, a więc finansowanych z budżetu państwa, rodzice nie będą musieli płacić za jego wykonanie (chyba, że wybiorą inną szczepionkę niż ta zagwarantowana i finansowana przez państwo). Pierwsza dawka szczepienia podstawowego przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, według kalendarza szczepień na rok 2017, powinna zostać podana dziecku w 2. miesiącu życia (po ukończeniu 6 tygodnia życia). Kolejna dawka w 4. miesiącu życia (po ukończeniu 14 tygodnia życia – po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia). Trzecia dawka szczepienia przypada na drugi rok życia – powinna zostać podana w 13. miesiącu życia.

Najwięcej zachorowań  i  zgonów wywołanych przez Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok) występuje w skrajnych grupach wiekowych, tj. u dzieci poniżej 2. roku życia i osób powyżej 65. roku życia. Z uwagi na epidemiologię zakażeń zasadne jest wprowadzenie szczepień już u niemowląt. Szczepienie „uczy” układ odpornościowy dziecka walki z zagrożeniami bez konieczności przechodzenia niebezpiecznej choroby, która może zakończyć się hospitalizacją, powikłaniami a nawet zgonem. W większości krajów europejskich szczepienie to jest powszechne, a liczne badania oraz dane pochodzące z nadzoru epidemiologicznego z wielu krajów pokazują, że prowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci zmniejsza liczbę zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową, zapalenie płuc oraz liczbę hospitalizacji z powyższych powodów. A ponadto szczepienie jednej grupy wiekowej może również wpływać na zmniejszenie zachorowań osób w starszym wieku. Taki sukces osiągnęły między innymi Kielce finansując szczepienia przeciwko pneumokokom, w sytuacji gdy nie były one jeszcze powszechnie zapewnione w PSO.

Szczepienie to nadal pozostaje bezpłatne także dla osób szczególnie narażonych na zakażanie w związku z przesłankami klinicznymi bądź epidemiologicznymi, które zostały określone w Programie szczepień Ochronnych na rok 2017 w części B Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.

Niezmiennie w Programie Szczepień Ochronnych, oprócz szczepienia przeciwko pneumokokom, pozostały szczepienia przeciwko:

 • Gruźlicy,
 • WZW B,
 • Błonicy,
 • Tężcowi,
 • Krztuścowi,
 • Haemophilus Influenzae,
 • POLIOMYELITIS,
 • Odrze,
 • Śwince,
 • Różyczce.

Poglądowy schemat szczepień przedstawia grafika zamieszczona poniżej.


Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza broń w walce z chorobami zakaźnymi. Wprowadzenie szczepień ochronnych pozwoliło znacząco zmniejszyć liczbę zachorowań na choroby zakaźne, a niektóre prawie zupełnie wyeliminować. Budujący jest fakt przerwania stagnacji i wprowadzenia do obowiązkowych szczepień ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom. Dotychczas w wielu przypadkach rodzice nie wykonywali go u swoich dzieci ze względu na wysoki koszt szczepionki. Dla wielu cena preparatu była zaporowa. Wpisanie pneumokoków do Programu Szczepień Ochronnych zdejmuje ten problem z barków rodziców. To swego rodzaju rewolucja w polskim kalendarzu szczepień!

Źródło:

 1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2017(www.gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf)

 2. Bednrek A., Zarzycka D., Potrzeba i założenia nowoczesnej edukacji na przykładzie szczepień ochronnych.

 3. Parasol dla życia. Raport Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce. Szczepienia ochronne przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci. (www.parasoldlazycia.org/wp-content/uploads/2016/03/Rok-2016-Raport-Grupy-na-rzecz-PSO-w-Polsce-nt.-Szczepie%C5%84-ochronnych-przeciwko-Streptococcus-pneumoniae-u-dzieci.pdf)

Źródło ilustracji: http://pl.123rf.com/

 

Komentowanie jest wyłączone