PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

Prawidłowa i zróżnicowana dieta powinna być smaczna i jednocześnie dostarczać wszystkich potrzebnych składników, niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na organizm, funkcjonowanie umysłu, a także zmniejsza ryzyko występowania chorób przewlekłych.

PROFILAKTYKA I SZCZEPIENIA

PROFILAKTYKA I SZCZEPIENIA

Profilaktyka zdrowotna, to działania mające na celu zapobieganie rozwoju choroby, poprzez wczesne jej wykrycie i podjęcie leczenia.

UNIKANIE UŻYWEK

UNIKANIE UŻYWEK

Sięgając po używki warto mieć świadomość ich wpływu na organizm.

RÓWNOWAGA PSYCHICZNA

RÓWNOWAGA PSYCHICZNA

Fundamentalne dla osiągnięcia równowagi psychicznej, fizycznej oraz emocjonalnej jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy obowiązkami a wypoczynkiem.


Grzyby odgrywają dużą rolę jako środek spożywczy. Zbieramy je dla walorów smakowych i aromatycznych, urozmaicają pożywienie i są doskonałą przyprawą. Owocniki grzybów odznaczają się różnorodnością kształtów, barwą i wielkością. Najczęściej zbierane przez nas to grzyby kapeluszowe. Składają się z kapelusza z hymenoforem blaszkowym lub rurkowym osadzonym na trzonie, który może być mniej lub bardziej wypukły. Niektóre gatunki grzybów zawierają substancje toksyczne, które powodują zatrucia pokarmowe a nawet zatrucia śmiertelne. Aby uniknąć zatrucia grzybami należy przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać gatunki grzybów i umieć odróżnić grzyby jadalne od podobnych do nich grzybów trujących. Miłośnik grzybów musi mieć całkowitą pewność, że nie zje grzybów trujących. Dlatego na początku należy ograniczyć się do zbierania grzybów rurkowych ponieważ są…(CZYTAJ)
Gruczoł krokowy (stercz, prostata) to  narząd podobny wielkością do kasztana, umiejscowiony w miednicy, poniżej pęcherza moczowego. Część sterczowa cewki moczowej przebiega przez jego miąższ, natomiast tylna część stercza przylega bezpośrednio do odbytnicy. Nowotwory złośliwe (rak)  rozwijają się przede wszystkim w części obwodowej gruczołu. Rak gruczołu krokowego zalicza się do grupy nowotworów złośliwych charakterystycznych dla krajów rozwiniętych. Najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi mężczyzn w  2018 roku były nowotwory złośliwe gruczołu krokowego 19,6 %. Nowotwór złośliwy prostaty u mężczyzn był przyczyną 10,1% zgonów, wśród nowotworów złośliwych. Czynniki ryzyka Ryzyko wystąpienia nowotworu wzrasta z wiekiem. Bardzo rzadko nowotwór ten ujawnia się przed 50 r. ż. Najwięcej zgonów oraz zachorowań na nowotwory złośliwe prostaty występuje w grupie mężczyzn powyżej 65 r.ż. W większości…(CZYTAJ)
Według danych z Raportu okolicznościowego Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęconego wybranym problemom zdrowotnym Polaków, w 2017 r. 1 mln Polaków chorowało na zaburzenia depresyjne. To zaskakująco ogromne liczby! Sam termin „depresja” jest w ostatnich latach bardzo często używany, ale równie często źle rozumiany! W języku potocznym depresją określane są wszelkie stany przygnębienia, smutku, złego samopoczucia niezależnie od przyczyn tego stanu. W „psychiatrii” pojęcie depresja określa szczególne rodzaje zaburzeń nastroju oraz emocji, uznanych jako zjawiska chorobowe, z medycznego punktu widzenia jest to zespół objawów obejmujących sferę emocjonalną, zachowanie i funkcjonowanie poznawcze. Mogą jej również towarzyszyć objawy somatyczne. Jednoznaczne rozgraniczenie  „zwykłego” przygnębienia od depresji nie jest proste, choć jest ono na ogół możliwe. Do głównych różnić można zaliczyć…(CZYTAJ)
Wścieklizna jest groźną odzwierzęcą chorobą wirusową, która stanowi problem dla zdrowia publicznego, a także zagrożenie epizootyczne dla zwierząt dzikich i domowych. Mimo prowadzonej profilaktyki nadal występuje w ponad 150 krajach na świecie. Stanowi także jedną z najstarszych znanych zoonoz obecnych na wszystkich kontynentach. Wściekliznę wywołuje wirus będący wirusem neurotropowym, tzn. szerzącym się i namnażającym w układzie nerwowym. Wirus Rabies wywołujący wściekliznę jest wrażliwy na wysoką temperaturę oraz światło słoneczne natomiast dobrze znosi niskie temperatury, a także procesy gnilne przez co może długo przetrwać w padlinie. Dzikie drapieżne zwierzęta mając kontakt z taką padliną stają się nosicielami, w Polsce są to głównie lisy, nietoperze oraz borsuki. Kluczową rolę w transmisji wścieklizny wśród zwierząt domowych stanowią psy…(CZYTAJ)