Podróż i szczepienia – gdzie uzyskać informację?

Mimo, iż okres wakacyjny już dawno dobiegł końca, pogoda za oknem zdecydowanie zachęca do podróży w ciepłe kraje. Coraz chętniej decydujemy się na tropikalne wyprawy w najdalsze zakątki świata. Jednak, aby beztrosko oddać się lenistwu, przed wyjazdem należy zadbać o to, aby nic nie zakłóciło nam pobytu. Wiele wyjazdów wiąże się z koniecznością wykonania szczepień ochronnych. Jakie szczepienia należy wykonać przed podróżą, aby ustrzec się groźnych chorób?

Wyjazd do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i epidemiologicznych wiąże się z ekspozycją na choroby, które w naszej szerokości geograficznej nie występują, a więc nie mamy wykształconej przeciwko nim odporności. Jedyną bezpieczną i skuteczną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi są szczepienia ochronne. Jest to bardzo ważny punkt planowania podróży! Szczególnie ważne są one w regionach, w których jest niski poziom higieny, a także występują „egzotyczne drobnoustroje” nie występujące w Polsce. Przed wyjazdem bezwzględnie należy wykonać szczepienia obowiązkowe, które zależne są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie. Ich brak może mieć poważne konsekwencje zarówno zdrowotne jak i prawne. Rezygnacja ze szczepień obowiązkowych przede wszystkim zmniejsza bezpieczeństwo podróżującego. Większość chorób wiąże się z poważnymi konsekwencjami wymagającymi natychmiastowej interwencji lekarza i hospitalizacji. Co za tym idzie turysta może zostać obciążony kosztami leczenia i pobytu w szpitalu. Problemy wynikające z braku szczepień obowiązkowych mogą wystąpić nawet jeśli nie zachorujemy. Brak dowodu potwierdzającego wykonanie wymaganego szczepienia może skutkować odmową pozwolenia na wyjazd, deportacją na koszt podróżującego czy też kwarantanną przeprowadzoną na koszt turysty. W przypadku szczepień zalecanych, rezygnacja z ich wykonania nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi oraz problemami z wyjazdem czy pobytem w docelowym kraju. Jednak zdecydowanie ma wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa podróżującego i może wiązać się z zakłóceniem spokoju podczas wyprawy. A nikt z nas nie chciałby spędzić urlopu w szpitalu lub w pokoju hotelowym zamiast na plaży.

Niejednokrotnie przed wyjazdem zastanawiamy się jakie szczepienia wykonać, aby czuć się bezpiecznie. Rzetelną pomoc i informację w tym zakresie uzyskamy w PORADNIACH MEDYCYNY PODRÓŻY. W tym aspekcie bardzo ważny jest odpowiedni wybór szczepień, dobrany indywidualnie z uwzględnieniem miejsca podróży jak i celu oraz charakteru wyprawy. Lekarz medycyny podróży jest kompetentną osobą, która ustali indywidualny schemat szczepień adekwatny do potrzeb i zgodny z aktualnymi wymogami poszczególnych państw oraz aktualnymi zagrożeniami zdrowotnymi na świecie. Dokumentem potwierdzającym wykonanie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień, tzw. „Żółta Książeczka”.

Uzyskanie odpowiedniej ochrony wymaga czasu i niejednokrotnie podania kilku dawek szczepionki. W związku z tym najlepiej rozpocząć szczepienie min. 6 – 8 tyg. przed planowaną podróżą. Oczywiście znając powszechność ofert typu „last minute”, wcześniejsze wykonanie szczepień może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest przesądzona i uzyskanie odporności jest niemożliwe. W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać z przyspieszonego schematu szczepień, jeśli lekarz uzna, że jest to możliwe.

 

 

 

Źródło:

  1. https://zdrowiewpodrozy.mp.pl/szczepienia/62886,szczepienia-zalecane-przed-podroza
  2. https://zdrowiewpodrozy.mp.pl/szczepienia/62885,szczepienia-obowiazkowe-dla-podroznych
  3. https://zdrowiewpodrozy.mp.pl/szczepienia/62888,miedzynarodowa-ksiazeczka-szczepien

Komentowanie jest wyłączone